Je kan onbeperkt video’s of filmpjes toevoegen aan je reisverhalen of apart op een pagina. Upload ze eerst naar Youtube of Vimeo.

Ga naar je reisverhaal en plak je Youtube of Vimeo URL in je reisverhaal. Zie voorbeeld hieronder (zonder de komma’s)

‘http://www.youtube.com/watch?v=e6XRYTe9r94’

Zorg ervoor dat je de URL op een lege regel plaatst (geef een enter na het plakken). Als je dat niet doet gebruik dan de volgende code en plaats de Youtube of Vimeo URL ertussen. Zie voorbeeld.

&#91embed&#93http://www.youtube.com/watch?v=e6XRYTe9r94&#91/embed&#93