Onder reisblog designs vind je alle designs van Gaatverweg.nl. De bovenste is het design die je hebt gekozen of die we voor jou hebben gekozen bij het aanmelden. Designs kan je onbeperkt aanpassen.

Per design lees je wat je er mogelijk is.

TIP: probeer alle designs uit! Door op voorbeeld te klikken zie je je eigen reisblog in het jasje van het nieuwe thema. Je reisverhalen, widgets en headers gaan niet verloren, ook niet als je 10x op activeren hebt geklikt van een ander design.

Lees ook: Een ander design voor je reisblog kiezen.

Een design wordt door WordPress een thema genoemd.